Lee Sung-kyung and Nam Joo-hyuk have a street date.
▶Playlist for More episodes – https://www.youtube.com/playlist?list=PLKGrX96Q1q7odUENO2QdLSh8a0f_D0tS1
▶Like the MBC Fanpage & WATCH new episodes – https://www.facebook.com/MBC
1

73 COMMENTS

 1. Tôi ước Sung-kyung và Joo-hyuk có thể quay về với nhau :(( Chuyện tình đẹp như mơ đã kết thúc khiến tôi vô cùng cảm thấy tiếc nuối vì chuyện tình của họ thật sự quá đẹp và tuyệt vời:(( Tôi ước có một phép màu kì diệu nào đó giúp hai người họ có thể sắp xếp lịch trình và quay về với nhau sau hơn 1 năm chia tay và họ có thể sống hạnh phúc mãi mãi.Nhưng nếu họ kh thể về bên nhau thì trong tim tôi hình ảnh cảm cặp đôi tôi yêu thích nhất : Sung – kyung and Joo-hyuk sẽ mãi mãi nằm trong tim tôi

 2. Translation:

  Jun-hyung: Hey, I’m sorry. I’m really sorry. Please?

  Bok Joo: You’re really sorry, yet you can’t tell me why you stood me up?

  Bok Joo: I want to punch you so badly!

  Jun-hyung: Fine, just punch me, then! Punch me! hit me!

  Bok Joo: No guy has ever stood me up before.

  Jun-hyung: I bet you’ve never gone to the movies with a guy.

  she hits him

  Jun-hyung: AH!

  Jun- hyung: Hey. You punched me once, so you’ll forgive me, right?

  Jun-hyung: I’ll treat you to something delicious.

  Jun-hyung: You like barbecue, right? How about we go for a barbecue?

  Bok Joo: Of course, you have to treat me. Were you going to just call it a night?

  Jun-hyung: Okay! Let’s go, Chubs.

  Bok Joo: Cheap pork isn’t good enough for today.

  Bok Joo: Buy me beef.

  Jun-hyung: Beef?

  Jun-hyung: All right. I’ll just not eat, then.

  Jun-hyung: Hey, will you have room for barbecue after this?

  Bok Joo: I didn’t even eat much. This is hardly filling.

  Jun-hyung: Hey you’ll hurt yourself.

  Jun-hyung: Here.

  Bok Joo: Thanks.

  Jun-hyung: Goodness. You’re so clumsy.

  Woman: Gosh, your boyfriend is so sweet.

  Woman: Good for you.

  Bok Joo: He’s not my boyfriend.

  Woman: Is he your husband?

  Woman: You must have gotten married early. You two look so young.

  Bok Joo: We’re not married!

  Jun-hyung: We’re not married.

  Jun-hyung: Hey, do you still want to eat more?

  Bok Joo: Yes, this one. I’m not done yet.

  Jun-hyung: All right, eat up.

  Jun-hyung: If you get full from this, I won’t have to spend much money.

  Jun-hyung: How much do we owe you?

  Bok Joo: Hey, wait!

  Bok Joo: I’d like a corn dog as well.

  Bok Joo: This is so good. I’ll eat one more of this.

  Jun-hyung: How can you devour everything at the fish cake place, and still eat four servings of meat.

  Bok Joo: That’s nothing impressive in my team.

  Jun-hyung: You’re seriously unbelievable.

  Bok Joo: Anyway, thanks for the food, Jun-Hyung.

  Bok Joo: Thanks to you, I was able to de-stress.

  Jun-hyung: Okay. Make sure to take something that will help you digest before going to bed.

  Bok Joo: I already digested everything.

  Bok Joo: You spent so much money today.

  Bok Joo: Well, you had to make up for what you did.

  Jun-hyung: Yes. I’m a horrible friend.

  Jun-hyung: I’m so terribly sorry.

  Bok Joo: Hold on.

  Bok Joo: Are you being sarcastic right now?

  Bok Joo: You still haven’t learned your lesson!

  Bok Joo: Hey you still have a lot to learn.

  Jun-hyung: Hey, let go! Gosh, seriously.

  Jun-hyung: Let go of me first.

  Bok Joo: You’re too much.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here